Úřad městské části Praha 1

Podle jména osoby
Podle názvu pozice
Podle čísla dveří
Podle emailu
Podle telefonu
sipka
Seznam vyhledaných osob
Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail Útvar
Aksmanová Eva Správce daní a poplatků 221 097 341 Vodičkova 18 510 eva.aksmanova@praha1.cz FIN_OMP
Amchová Ivana, Bc. Matrika manželství (A-L) 221 097 155 Vodičkova 18 104 ivana.amchova@praha1.cz MAT_OM
Babičová Blanka Referent 221 097 424 Jungmannova 3 přízemí blanka.babicova@praha1.cz DSA
Balada Lukáš, Bc. Jednotné kontaktní místo 221 097 394 Vodičkova 18 326 lukas.balada@praha1.cz ŽIO_REG
Bálková Milada, Ing. Vedoucí personálního oddělení 221 097 475 Vodičkova 18 224 milada.balkova@praha1.cz TAJ_PER
Banzetová Renata, Ing. Vedoucí odboru OSZ 221 097 351 Vodičkova 18 301 renata.banzetova@praha1.cz OSZ
Bartáková Dana Administrativní a spis. pracovník 221 097 443 Vodičkova 18 116 dana.bartakova@praha1.cz TAJ_HOS
Bendová Jaroslava Referent - exekuce bytů a nebyt. prostor 221 097 191 Vodičkova 18 412 jaroslava.bendova@praha1.cz OTMS_OBN
Benešová Gabriela Adm. a spisový prac., datové schránky 221 097 281 Vodičkova 18 117 gabriela.benesova@praha1.cz TAJ_POD
Binderová Lucie Zpracovatel přestupků 221 097 542 Vodičkova 32 2.patro lucie.binderova@praha1.cz OSA_OSŘ
Bláhová Jitka, JUDr. Právník 221 097 530 Vodičkova 18 627 jitka.blahova@praha1.cz OTMS_OSN
Boušová Adéla, DiS. Sociální pracovnice 221 097 215 Vodičkova 18 311 adela.bousova@praha1.cz OSZ_OPD
Brabec Jan, Mgr. Vedoucí odd. územního rozvoje 221 097 446 Vodičkova 18 529 jan.brabec@praha1.cz STA_OÚR
Bradlerová Dita Referent osobních dokladů 221 097 491 Navrátilova 9 004 dita.bradlerova@praha1.cz OSA_OOD
Braná Romana Ekonom-předpis nájemného 221 097 655 Vodičkova 18 401 romana.brana@praha1.cz OTMS_OEK
Braunová Jolana Vedoucí oddělení rozpočtu 221 097 184 Vodičkova 18 501 jolana.braunova@praha1.cz FIN_OR
Brychová Hana Vedoucí oddělení ekonomického 221 097 497 Vodičkova 18 414 hana.brychova@praha1.cz OTMS_OEK
Brychová Lucie Referent 221 097 476 Vodičkova 18 429 lucie.brychova@praha1.cz DOP_OSD
Břešťálová Iveta, Mgr. Referent odd. služeb a informací 221 097 357 Vodičkova 18 028 iveta.brestalova@praha1.cz OSA_OSI
Bubeníková Adriana Asistentka 221 097 293 Vodičkova 18 710 adriana.bubenikova@praha1.cz KAS_PZOJ_SRAD4
Bukovjan Radek, Ing. Pověř. vedením odd. kontroly a SŘ 221 097 463 Vodičkova 18 PASÁŽ radek.bukovjan@praha1.cz SÚ_OSŘ
Bulla Petr, Mgr. Vedoucí odd. privatizace a SVJ 221 097 752 Vodičkova 18 619 petr.bulla@praha1.cz OTMS_OPSVJ
Césarová Simona Účetní 221 097 264 Vodičkova 18 507 simona.cesarova@praha1.cz FIN_OÚHČ
Cicvárková Alena Referent služeb a inf., rybářské lístky 221 097 280 Vodičkova 18 028 alena.cicvarkova@praha1.cz OSA_OSI
Cimburek Josef, Ing. Technik-stavař 221 097 409 Vodičkova 18 222 josef.cimburek@praha1.cz SÚ_OTE
Czital Ludvík, Bc. Vedoucí odboru DOP 221 097 326 Vodičkova 18 427 ludvik.czital@praha1.cz DOP
Čejpová Miroslava, Bc. Zpracovatel přestupků 221 097 350 Vodičkova 32 2.patro miroslava.cejpova@praha1.cz OSA_OSŘ
Čepelová Hana Změna jména a příjm., dupl. OL po r.1950 221 097 786 Vodičkova 18 103 hana.cepelova@praha1.cz MAT_OM
Černá Ilona Referent - živnostenský rejstřík 221 097 560 Vodičkova 18 322 ilona.cerna@praha1.cz ŽIO_SŽIO
Černý Vít Dopravní referent 221 097 576 Vodičkova 18 663 vit.cerny@praha1.cz KAS_SSTA
Čupáková Mária Referentka pro oblast zdravotnictví 221 097 218 Vodičkova 18 300 maria.cupakova@praha1.cz OSZ_OSPO
Da Silva Sousa Krčmárová Alena Referent 221 097 378 V Jámě 12 přízemí alena.krcmarova@praha1.cz TAJ_HOS
Dajbych Oldřich, Ing. Vedoucí odboru SÚ 221 097 287 Vodičkova 18 203 oldrich.dajbych@praha1.cz
Daniel Karol Bezpečnostní pracovník 221 097 107 V Jámě 12 přízemí karol.daniel@praha1.cz TAJ_HOS
Dekojová Jiřina Prov.technik a koord.SVJ-kat.St.M. a Jos 221 097 412 Vodičkova 18 407 jirina.dekojova@praha1.cz OTMS_OTP
Dětský Petr, JUDr. Vedoucí odd. právního, kontroly a stíž. 221 097 133 Vodičkova 18 622 petr.detsky@praha1.cz TAJ_OPR
Doležal Jiří Referent majetkové správy 221 097 356 Vodičkova 18 121 jiri.dolezal@praha1.cz TAJ_HOS
Doležalová Dana Pověř. vedením odd. finančně ekonom. činnosti 221 097 258 Vodičkova 18 521 dana.dolezalova@praha1.cz FIN_OFEČ
Dostálová Vendulka Ekonom - asistent 221 097 790 Jungmannova 7 přízemí vendulka.dostalova@praha1.cz STA_OIN
Doubková Jitka Referent správního řízení 221 097 315 Vodičkova 32 2.patro jitka.doubkova@praha1.cz OSA_OSŘ
Doubravová Emilie Referent stížností 221 097 668 Vodičkova 18 504 emilie.doubravova@praha1.cz TAJ_OPR
Drozenová Zuzana Adm. a spisový pracovník, spisová služba 221 097 444 Vodičkova 18 117 zuzana.drozenova@praha1.cz TAJ_POD
Dubská Kateřina, Mgr. Vedoucí odd. správy nemovitostí 221 097 275 Vodičkova 18 629 katerina.dubska@praha1.cz OTMS_OSN
Dušková Eva Referent odd. sociální pomoci 221 097 465 Vodičkova 18 304 eva.duskova@praha1.cz OSZ_OSPO
Dvořák František, Mgr. Ing. Tajemník ÚMČ P1 221 097 251 Vodičkova 18 608 frantisek.dvorak@praha1.cz ÚMČP1
Dvořák František, Mgr. Ing. Tajemník ÚMČ P1 221 097 251 Vodičkova 18 608 frantisek.dvorak@praha1.cz TAJ
Dvořák Jakub, Ing. Vedoucí oddělení investic 221 097 297 Jungmannova 7 přízemí jakub.dvorak@praha1.cz STA_OIN
Dvořák Přemysl Referent materiálně techn. zásobování 221 097 780 Vodičkova 18 123 premysl.dvorak@praha1.cz TAJ_HOS
Dvořáková Hana Referent reg. - žadatelé I, P, K 221 097 415 Vodičkova 18 323 hana.dvorakova@praha1.cz ŽIO_REG
Dvořáková Liliana Úmrtní matrika 221 097 316 Vodičkova 18 103 liliana.dvorakova@praha1.cz MAT_OM
Endrlová Dagmar, Ing. Referent - ochrana ovzduší 221 097 391 Vodičkova 18 531 dagmar.endrlova@praha1.cz OŽP
Fabián Martin Bezpečnostní pracovník 221 097 107 V Jámě 12 přízemí martin.fabian@praha1.cz TAJ_HOS
Fajnorová Mária Referent odd. sociální pomoci 221 097 492 Vodičkova 18 304 maria.fajnorova@praha1.cz OSZ_OSPO
Féneš Martin, Bc. Zpracovatel přestupků 221 097 111 Vodičkova 18 přízemí martin.fenes@praha1.cz DSA
Fernandová Lucie Sekretariát-zajištění spisové služby 221 097 549 Vodičkova 18 411 lucie.fernandova@praha1.cz OTMS_SOTMS
Fingerová Eva, Mgr. Czech POINT, vidimace a legalizace 221 097 200 Malostr. nám. 22 001 eva.fingerova@praha1.cz OSA_OSI
Fojtová Eva Veřejnosprávní kontrola 221 097 115 Vodičkova 18 526 eva.fojtova@praha1.cz STA_OIA
Fořtová Radana Referent odd. služeb a informací 221 097 300 Vodičkova 18 028 radana.fortova@praha1.cz OSA_OSI
Fršlínková Marie Státoobčanská agenda 221 097 499 Vodičkova 18 112 marie.frslinkova@praha1.cz MAT_OSTO
Frydrychová Iveta Personalista 221 097 338 Vodičkova 18 224 iveta.frydrychova@praha1.cz TAJ_PER
Futerová Stanislava Archivář 221 097 267 Vodičkova 18 207 stanislava.futerova@praha1.cz SÚ_SAV
Gaar Dorian, Mgr. Pověř. vedením odd.-ref. zahr. vztahů 221 097 721 Vodičkova 18 219 dorian.gaar@praha1.cz KAS_OSROSMV
Gabrielová Simona, Bc. Referent odd. územního řízení 221 097 343 Vodičkova 18 221 simona.gabrielova@praha1.cz SÚ_OÚŘ
Galban Jaromír Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 250 Vodičkova 18 327 jaromir.galban@praha1.cz ŽIO_OKS
Ganišin Pavel Technický pracovník 221 097 433 Vodičkova 18 pavel.ganisin@praha1.cz TAJ_HOS
Granátová Denisa, DiS. Sociální pracovnice 221 097 359 Vodičkova 18 305 denisa.granatova@praha1.cz OSZ_OPD
Háček Karel, Ing. Projektový manažer - metodik 221 097 429 Vodičkova 18 215 karel.hacek@praha1.cz OINF
Hájková Hana, Bc. Vedoucí odd. matrik, rezervace svateb 221 097 469 Vodičkova 18 106 hana.hajkova@praha1.cz MAT_OM
Hájková Markéta Asistentka 221 097 793 Vodičkova 18 605 marketa.hajkova@praha1.cz KAS_PZOJ_SPVS
Hála Ondřej Czech POINT 221 097 358 Vodičkova 18 028 ondrej.hala@praha1.cz OSA_OSI
Hanusová Jitka Asistent 221 097 467 Vodičkova 18 322 jitka.hanusova@praha1.cz ŽIO_SŽIO
Hanusová Kateřina Adm. a spisový pracovník, spisová služba 221 097 143 Vodičkova 18 117 katerina.hanusova@praha1.cz TAJ_POD
Hanuš Vladimír Zábory veř.prostr.-N.Město,St.Město,Jos. 221 097 314 Vodičkova 18 417 vladimir.hanus@praha1.cz DOP_ODK
Hanzel Tomáš Czech POINT 221 097 361 Vodičkova 18 028 tomas.hanzel@praha1.cz OSA_OSI
Hanzelínová Alena Archivář centrální spisovny 221 097 629 Vodičkova 18 063 alena.hanzelinova@praha1.cz TAJ_PSS
Hanzlíková Monika Státoobčanská agenda 221 097 152 Vodičkova 18 111 monika.hanzlikova@praha1.cz MAT_OSTO
Hařovský Vladimír Referent osobních dokladů 221 097 689 Navrátilova 9 003 vladimir.harovsky@praha1.cz OSA_OOD
Haučnerová Jaromíra Karty ZPS 221 097 176 Vodičkova 18 022 jaromira.haucnerova@praha1.cz DOP_ODK
Hažerová Lada, Ing. Referent odd. územního řízení 221 097 254 Vodičkova 18 221 lada.hazerova@praha1.cz SÚ_OÚŘ
Hnátková Kateřina Ekonom OTMS 221 097 401 Vodičkova 18 617 katerina.hnatkova@praha1.cz OTMS_SOTMS
Hodanová Barbora, Ing. Vedoucí odd. technického 221 097 187 Vodičkova 18 205 barbora.hodanova@praha1.cz SÚ_OTE
Hodek Roman, Bc. Zpracovatel přestupků 221 097 146 Jungmannova 3 přízemí roman.hodek@praha1.cz DSA
Homoláčová Jitka Ekonom 221 097 313 Vodičkova 18 423 jitka.homolacova@praha1.cz OŽP
Horáčková Jitka, Ing. Vedoucí odd. státního občanství 221 097 144 Vodičkova 18 106 jitka.horackova@praha1.cz MAT_OSTO
Horáková Hana Pokladní-odborný referent, účetní 221 097 181 Vodičkova 18 022 hana.horakova@praha1.cz FIN_OÚHČ
Horníková Ivana Technik-stavař 221 097 298 Vodičkova 18 211 ivana.hornikova@praha1.cz SÚ_OTE
Hovorka Tomáš, Bc. Referent privatizace a SVJ 221 097 147 Vodičkova 18 619 tomas.hovorka@praha1.cz OTMS_OPSVJ
Hráčková Eva Finanční referent-rozpočtář 221 097 340 Vodičkova 18 413 eva.hrackova@praha1.cz OTMS_OEK
Hrbková Lenka, Bc. Referent osobních dokladů 221 097 762 Navrátilova 9 003 lenka.hrbkova@praha1.cz OSA_OOD
Hromádko Ondřej, Mgr. Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 375 Vodičkova 18 325 ondrej.hromadko@praha1.cz ŽIO_OKS
Hrubá Věra Referent územního rozvoje, technik 221 097 438 Vodičkova 18 530 vera.hruba@praha1.cz STA_OÚR
Hrubešová Daniela, DiS. Ekonom 221 097 313 Vodičkova 18 423 daniela.hrubesova@praha1.cz OŽP
Hruška Pavel Prov.technik a koord.SVJ-k.Malá S.,Hradč 221 097 488 Vodičkova 18 408 pavel.hruska@praha1.cz OTMS_OTP
Hrůzová Vladimíra Administrativně technický prac. 221 097 360 Vodičkova 18 603 vladimira.hruzova@praha1.cz KAS_OOS
Hrychová Barbora, Bc. DiS. Sociální pracovnice 221 097 404 Vodičkova 18 307 barbora.hrychova@praha1.cz OSZ_OPD
Hubáčková Simona Asistentka 221 097 610 Vodičkova 18 701 simona.hubackova@praha1.cz KAS_SSTA
Hudeček Jiří Ved. odd. technicko-provozního 221 097 414 Vodičkova 18 409 jiri.hudecek@praha1.cz OTMS_OTP
Hykeš Martin Referent 221 097 131 Vodičkova 18 přízemí martin.hykes@praha1.cz DSA
Hyková Helena Úmrtní matrika 221 097 316 Vodičkova 18 103 helena.hykova@praha1.cz MAT_OM
Charvátová Radka Katastr Malá Strana,Hradčany, Staré M. 221 097 374 Vodičkova 18 405 radka.charvatova@praha1.cz OTMS_OBN
Chládková Monika Zpracovatel přestupků 221 097 188 Jungmannova 3 přízemí monika.chladkova@praha1.cz DSA
Jakešová Jindřiška, Ing. Referent - specialista územního rozvoje 221 097 699 Vodičkova 18 529 jindriska.jakesova@praha1.cz STA_OÚR
Jančová Jana Účetní 221 097 201 Vodičkova 18 519 jana.jancova@praha1.cz FIN_OFEČ
Jandová Blanka Referent správního řízení 221 097 186 Vodičkova 32 2.patro blanka.jandova@praha1.cz OSA_OSŘ
Janovič Štefan Archivář 221 097 277 Vodičkova 18 207 stefan.janovic@praha1.cz SÚ_SAV
Jedlička Aleš, PhDr. Vedoucí odboru DSA 221 097 441 Jungmannova 3 přízemí ales.jedlicka@praha1.cz DSA
Jelínková Lenka, Ing. MPA Vedoucí odboru MAT 221 097 453 Vodičkova 18 108 lenka.jelinkova@praha1.cz MAT
Jirasová Olga Referent odd. sociální pomoci 221 097 220 Vodičkova 18 313 olga.jirasova@praha1.cz OSZ_OSPO
Jiříková Radka Referent kultury - obč. záležitosti 221 097 398 Vodičkova 9 1.patro radka.jirikova@praha1.cz KAS_KUL
John Karel, Bc. Vedoucí odboru KAS, pověřenec GDPR 221 097 797 Vodičkova 18 713 karel.john@praha1.cz KAS
Jonášová Milena Ekonom oddělení 221 097 473 Vodičkova 18 406 milena.jonasova@praha1.cz OTMS_OTP
Kačerová Martina Matrika manželství (A-L) 221 097 296 Vodičkova 18 104 martina.kacerova@praha1.cz MAT_OM
Kadlec Michal, Ing. DiS. Ekonom - rozpočtář 221 097 431 Vodičkova 18 312 michal.kadlec@praha1.cz OSZ_OSPO
Kadlecová Jana, Mgr. Právník 221 097 582 Vodičkova 18 624 jana.kadlecova@praha1.cz TAJ_OPR
Kafková Danuše Vedoucí oddělení osobních dokladů 221 097 656 Navrátilova 9 003 danuse.kafkova@praha1.cz OSA_OOD
Kakosová Petra, Mgr. DiS. Sociální kurátor 221 097 165 Karolíny Světlé 7 001 petra.kakosova@praha1.cz OSZ_OSP
Kantorová Alena Adina Rozpočtář 221 097 661 Vodičkova 18 501 alena.adina.kantorova@praha1.cz FIN_OR
Karešová Jitka Referent reg.- žadatelé E, J, L, N 221 097 342 Vodičkova 18 323 jitka.karesova@praha1.cz ŽIO_REG
Kaufman Miroslav Technik 221 097 123 Vodičkova 9 1.patro miroslav.kaufman@praha1.cz KAS_OŠ
Kazdová Markéta, Mgr. Vedoucí odd.-právník 221 097 274 Vodičkova 18 208 marketa.kazdova@praha1.cz SÚ_SPR
Kladívková Daniela, Mgr. Helpdesk a příst. práva uživ. 221 097 527 Vodičkova 18 215 daniela.kladivkova@praha1.cz OINF
Kladívková Dita Informatik - ekonom 221 097 166 Vodičkova 18 216 dita.kladivkova@praha1.cz OINF
Klečková Linda Vedoucí odd. kultury 221 097 212 Vodičkova 9 1.patro linda.kleckova@praha1.cz KAS_KUL
Klementová Danuše Rozpočtářka 221 097 421 Vodičkova 18 122 danuse.klementova@praha1.cz TAJ_HOS
Klementová Miroslava Referent osobních dokladů 221 097 117 Navrátilova 9 007 miroslava.klementova@praha1.cz OSA_OOD
Klenner Tomáš Projektový manažer - GINIS 221 097 236 Vodičkova 18 216 tomas.klenner@praha1.cz OINF
Kmochová Lucie, Ing. Referent odd. územního řízení 221 097 521 Vodičkova 18 209 lucie.kmochova@praha1.cz SÚ_OÚŘ
Koberová Marie Referent správy privatizace a SVJ 221 097 160 Vodičkova 18 620 marie.koberova@praha1.cz OTMS_OPSVJ
Kocianová Gabriela Finanční referent-agenda SVJ za MČ 221 097 269 Vodičkova 18 414 gabriela.kocianova@praha1.cz OTMS_OEK
Kočí Michaela Asistentka 221 097 666 Vodičkova 18 610 michaela.koci@praha1.cz KAS_PZOJ_SRAD1
Kočíb Martin Zpracovatel přestupků 221 097 332 Vodičkova 32 2.patro martin.kocib@praha1.cz OSA_OSŘ
Kohoutová Radka, Bc. Referent - veřejné zakázky 221 097 761 Vodičkova 18 502 radka.kohoutova@praha1.cz TAJ_OPR
Koláříková Ludmila Technik-stavař 221 097 533 Vodičkova 18 220 ludmila.kolarikova@praha1.cz SÚ_OTE
Kolečkář Vlastimil Archivář 221 097 455 Vodičkova 18 207 vlastimil.koleckar@praha1.cz SÚ_SAV
Koňaříková Martina, Mgr. Referent správního řízení 221 097 324 Vodičkova 18 317 martina.konarikova@praha1.cz ŽIO_OKS
Koníčková Dagmar Vedoucí odd. obchodu a služeb 221 097 369 Vodičkova 18 603 dagmar.konickova@praha1.cz KAS_OOS
Konvalinková Jana Státoobčanská agenda 221 097 113 Vodičkova 18 113 jana.konvalinkova@praha1.cz MAT_OSTO
Kopřivová Věra, Bc. Asistentka 221 097 208 Vodičkova 18 706 vera.koprivova@praha1.cz KAS_PZOJ_SRAD5
Korfová Miroslava, Bc. Referentka 221 097 151 Vodičkova 18 miroslava.korfova@praha1.cz OTMS_OEK
Korn Václav Kontrolor -stavař 221 097 145 Vodičkova 18 PASÁŽ vaclav.korn@praha1.cz SÚ_OSŘ
Kořínková Dagmar Referent sekretariátu 221 097 550 Vodičkova 18 202 dagmar.korinkova@praha1.cz SÚ_SAV
Koštejnová Petra Účetní-likvidace faktur 221 097 686 Vodičkova 18 507 petra.kostejnova@praha1.cz FIN_OÚHČ
Kotlár Pavel Dopravní značení, audiovizuální tvorba 221 097 386 Vodičkova 18 416 pavel.kotlar@praha1.cz DOP_ODK
Kotounová Hana Asistentka 221 097 173 Vodičkova 18 607 hana.kotounova@praha1.cz TAJ_STAJ
Kovářík Zdeněk, Ing. Zástupce tajemníka (fin. a majetk. obl.) 221 097 156 Vodičkova 18 606 zdenek.kovarik@praha1.cz TAJ
Kratochvílová Magda Účetní 221 097 659 Vodičkova 18 521 magda.kratochvilova@praha1.cz FIN_OFEČ
Krejčíková Pavlína Asistentka 221 097 658 Vodičkova 18 107 pavlina.krejcikova@praha1.cz MAT
Krejčová Jaroslava Referent-ekonom 221 097 588 Vodičkova 18 401 jaroslava.krejcova@praha1.cz OTMS_OEK
Krenk Zdeněk, Ing. Odpadové hosp., lovecké lístky 221 097 506 Vodičkova 18 421 zdenek.krenk@praha1.cz OŽP
Krofta Pavel Referent -předsunutý prodej 221 097 367 Vodičkova 18 424 pavel.krofta@praha1.cz DOP_OKM
Křečková Jana Katastr Staré Město (část) 221 097 319 Vodičkova 18 402 jana.kreckova@praha1.cz OTMS_OBN
Křížek Miloslav, Ing. Zpracovatel přestupků 221 097 266 Vodičkova 18 přízemí miloslav.krizek@praha1.cz DSA
Kubantová Hana Matrika manželství (M-Ž) 221 097 688 Vodičkova 18 105 hana.kubantova@praha1.cz MAT_OM
Kubíková Běla Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 541 Vodičkova 18 318 bela.kubikova@praha1.cz ŽIO_OKS
Kulhánková Květoslava, Ing. Vedoucí odd. sociální pomoci 221 097 345 Vodičkova 18 303 kvetoslava.kulhankova@praha1.cz OSZ_OSPO
Kulíková Barbora Prov.technik,koord. SVJ-kat.St.M. a Jos. 221 097 783 Vodičkova 18 408 barbora.kulikova@praha1.cz OTMS_OTP
Kunštátová Tatiana, Mgr. Vedoucí odboru ŽIO 221 097 466 Vodičkova 18 321 tatiana.kunstatova@praha1.cz ŽIO
Kusala Rostislav Zpracovatel přestupků 221 097 423 Jungmannova 3 přízemí rostislav.kusala@praha1.cz DSA
Kutá Věra, Bc. Vedoucí odd. sociální péče a služeb 221 097 447 Vodičkova 18 310 vera.kuta@praha1.cz OSZ_OSPS
Kvisová Eva Referent hospodářské správy 221 097 555 Vodičkova 18 120 eva.kvisova@praha1.cz TAJ_HOS
Kyšerová Jana, Ing. Referent reg. - žadatelé G, H, X, Z, Ž 221 097 169 Vodičkova 18 319 jana.kyserova@praha1.cz ŽIO_REG
Libich Vladimír Projektový manažer -agendy 221 097 640 Vodičkova 18 213 vladimir.libich@praha1.cz OINF
Lizanová Jolana Referent odd. služeb a informací 221 097 311 Vodičkova 18 028 jolana.lizanova@praha1.cz OSA_OSI
Lomecký Oldřich, Ing. Starosta MČ P1 221 097 222 Vodičkova 18 702 oldrich.lomecky@praha1.cz ÚMČP1
Lomecký Oldřich, Ing. Starosta MČ P1 221 097 222 Vodičkova 18 702 oldrich.lomecky@praha1.cz STA
Louthanová Kateřina Vyjádření k projektové dokumentaci 221 097 347 Vodičkova 18 418 katerina.louthanova@praha1.cz DOP_ODK
Lukešová Eva Sociální pracovnice 221 097 597 Vodičkova 18 309 eva.lukesova@praha1.cz OSZ_OSPS
Málková Zuzana Vedoucí odd. dopravně komunikačního 221 097 390 Vodičkova 18 415 zuzana.malkova@praha1.cz DOP_ODK
Mandousová Jaroslava Účetní-příjmy 221 097 335 Vodičkova 18 508 jaroslava.mandousova@praha1.cz FIN_OÚHČ
Mášová Ivana Referent deregulace nájemného 221 097 635 Vodičkova 18 300 ivana.masova@praha1.cz OSZ_OSPO
Melzerová Kateřina Referent, asistent - samosprávní činnost 221 097 553 Vodičkova 18 420 katerina.melzerova@praha1.cz OŽP
Miličková Jarmila Referent 221 097 548 Vodičkova 18 411 jarmila.milickova@praha1.cz OTMS_SOTMS
Míšková Pavlína Technik-stavař 221 097 177 Vodičkova 18 210 pavlina.miskova@praha1.cz SÚ_OTE
Mládková Martina, Ing. Referent - ekonom 221 097 216 Vodičkova 9 1.patro martina.mladkova@praha1.cz KAS_OŠ
Mlejnková Monika, Mgr. Asistentka 221 097 168 Vodičkova 18 516 monika.mlejnkova@praha1.cz KAS_PZOJ_SRAD3
Mocová Zuzana Referent -shromažďovací agenda 221 097 302 Vodičkova 18 424 zuzana.mocova@praha1.cz DOP_OKM
Mokrá Veronika, Bc. Vedoucí oddělení registrace - žadatelé Q, W, Y, F 221 097 456 Vodičkova 18 320 veronika.mokra@praha1.cz ŽIO_REG
Motešická Lýdia Technik domů a koord. SVJ kat. N. Město 221 097 365 Vodičkova 18 407 lydia.motesicka@praha1.cz OTMS_OTP
Mrázková Irena Vedoucí sekretariátu a stav. archivu 221 097 247 Vodičkova 18 202 irena.mrazkova@praha1.cz SÚ_SAV
Nejedlá Růžena Referent ZMČ P1 221 097 235 Vodičkova 18 609 ruzena.nejedla@praha1.cz KAS_OVO
Němečková Marie Asistentka 221 097 724 Vodičkova 18 515 marie.nemeckova@praha1.cz KAS_PZOJ_SRAD3
Němečková Gabriela Referent - právní kauzy 221 097 578 Vodičkova 18 625 gabriela.nemeckova@praha1.cz TAJ_OPR
Nestávalová Hana Asistent-zajišťování spisové služby 221 097 556 Vodičkova 18 428 hana.nestavalova@praha1.cz DOP_SDOP
Netymachová Miloslava Katastr Nové Město (část), výběr. řízení 221 097 535 Vodičkova 18 402 miloslava.netymachova@praha1.cz OTMS_OBN
Neubauerová Dana Veřejný opatrovník 221 097 305 Vodičkova 18 315 dana.neubauerova@praha1.cz OSZ_OSPS
Niedobová Hana Vedoucí odboru FIN 221 097 271 Vodičkova 18 509 hana.niedobova@praha1.cz FIN
Niedobová Hana Vedoucí oddělení účetnictví HČ 221 097 271 Vodičkova 18 509 hana.niedobova@praha1.cz FIN_OÚHČ
Nikl Lukáš, Mgr. Referent privatizace a SVJ 221 097 321 Vodičkova 18 617 lukas.nikl@praha1.cz OTMS_OPSVJ
Nosková Ludmila, Mgr. Ing. Odb. asistent pro oblast majetku 221 097 692 Vodičkova 18 618 ludmila.noskova@praha1.cz KAS_PZOJ_SRAD5
Novák Jan Referent reg.- žadatelé S, Š 221 097 396 Vodičkova 18 320 jan.novak@praha1.cz ŽIO_REG
Novotná Lenka Referent správního řízení 221 097 572 Vodičkova 32 2.patro lenka.novotna@praha1.cz OSA_OSŘ
Novotný Ivan, MUDr. Sociální kurátor 221 097 167 Karolíny Světlé 7 001 ivan.novotny@praha1.cz OSZ_OSP
Obrovská Pavlína Czech POINT, vidimace a legalizace 221 097 206 Malostr. nám. 22 001 pavlina.obrovska@praha1.cz OSA_OSI
Olbrich Tomáš, Ing. Investiční technik 221 097 328 Jungmannova 7 přízemí tomas.olbrich@praha1.cz STA_OIN
Ouška Tomáš Referent 221 097 189 Vodičkova 18 614 tomas.ouska@praha1.cz KAS_PZOJ_SZASTA2
Pasáček Václav Referent - předzahrádky 221 097 253 Vodičkova 18 425 vaclav.pasacek@praha1.cz DOP_OKM
Paulová Alena Asistent ved. OSZ 221 097 552 Vodičkova 18 302 alena.paulova@praha1.cz OSZ_SOSZ
Pavelka Miroslav Investiční technik 221 097 178 Jungmannova 7 přízemí miroslav.pavelka@praha1.cz STA_OIN
Pavelková Veronika, DiS. Sociální pracovnice 221 097 355 Vodičkova 18 307 veronika.pavelkova@praha1.cz OSZ_OPD
Pecka Petr, Ing. Referent MTZ 221 097 536 Vodičkova 18 121 petr.pecka@praha1.cz TAJ_HOS
Pecníková Eva Referent reg.- žadatelé Č, R, Ř, U, V 221 097 509 Vodičkova 18 324 eva.pecnikova@praha1.cz ŽIO_REG
Pelikánová Alena Rejstřík přestupků, evidence 221 097 384 Vodičkova 32 2.patro alena.pelikanova@praha1.cz OSA_OSŘ
Pěnkava Pavel, PhDr. Vedoucí odd. sociální prevence 221 097 149 Karolíny Světlé 7 001 pavel.penkava@praha1.cz OSZ_OSP
Perlíková Drdová Jana Vedoucí odd. bytů a nebytových prostor 221 097 327 Vodičkova 18 403 jana.perlikova.drdova@praha1.cz OTMS_OBN
Petříková Ludmila Sociální pracovnice 221 097 510 Vodičkova 18 309 ludmila.petrikova@praha1.cz OSZ_OSPS
Piterka Miloslav Zpracovatel přestupků 221 097 209 Vodičkova 18 přízemí miloslav.piterka@praha1.cz DSA
Plecháčová Sylvie, Ing. Referent odd. územního řízení 221 097 244 Vodičkova 18 211 sylvie.plechacova@praha1.cz SÚ_OÚŘ
Pluskalová Jana, Bc. DiS. Státoobčanská agenda 221 097 733 Vodičkova 18 110 jana.pluskalova@praha1.cz MAT_OSTO
Pobjecká Miroslava Správce daní a poplatků 221 097 439 Vodičkova 18 513 miroslava.pobjecka@praha1.cz FIN_OMP
Podrazká Vladimíra, Bc. Vedoucí prac. podatelna 221 097 735 Vodičkova 18 118 vladimira.podrazka@praha1.cz TAJ_POD
Pojerová Eva Referent správy nemovitostí 221 097 561 Vodičkova 18 616 eva.pojerova@praha1.cz OTMS_OSN
Pokorný Roman, Ing. Karty ZPS 221 097 180 Vodičkova 18 022 roman.pokorny@praha1.cz DOP_ODK
Polenová Zdenka Zpracovatel přestupků 221 097 130 Vodičkova 32 2.patro zdenka.polenova@praha1.cz OSA_OSŘ
Pospíšil Jaroslav, Ing. Vedoucí oddělení HOS 221 097 435 Vodičkova 18 119 jaroslav.pospisil@praha1.cz TAJ_HOS
Pospíšilová Andrea Zpracovatel přestupků 221 097 276 Vodičkova 32 2.patro andrea.pospisilova@praha1.cz OSA_OSŘ
Potúček Vladimír Provozní technik 221 097 270 Vodičkova 18 407 vladimir.potucek@praha1.cz OTMS_OTP
Pozděchová Alena Ekonom 221 097 606 Vodičkova 18 413 alena.pozdechova@praha1.cz OTMS_OEK
Prášková Kateřina Technik-stavař 221 097 273 Vodičkova 18 210 katerina.praskova@praha1.cz SÚ_OTE
Prokopcová Libuše Referent reg.- žadatelé A, CH, O, Ö 221 097 428 Vodičkova 18 319 libuse.prokopcova@praha1.cz ŽIO_REG
Prosová Markéta Asistentka 221 097 189 Vodičkova 18 614 marketa.prosova@praha1.cz KAS_PZOJ_SZASTA2
Pučelíková Martina, Bc. Referent 221 097 207 Vodičkova 9 1.patro martina.pucelikova@praha1.cz KAS_OŠ
Rachvalová Eva Správce daní a poplatků 221 097 407 Vodičkova 18 513 eva.rachvalova@praha1.cz FIN_OMP
Raimanová Monika, PhDr. Mgr. DiS. MBA Vedoucí odd. služeb a informací 221 097 647 Vodičkova 18 029 monika.raimanova@praha1.cz OSA_OSI
Rejmonová Jitka Určení otcovství, matr. dokl. do r. 1949 221 097 393 Vodičkova 18 101 jitka.rejmonova@praha1.cz MAT_OM
Roháčková Kateřina Pokladní-odborný referent, účetní 221 097 192 Vodičkova 18 022 katerina.rohackova@praha1.cz FIN_OÚHČ
Ručka Pavel, Bc. Vedoucí odboru OSA 221 097 190 Vodičkova 32 2.patro pavel.rucka@praha1.cz OSA
Rýč Bedřich Referent - kontrolor 221 097 395 Vodičkova 9 1.patro bedrich.ryc@praha1.cz DOP_OSD
Rýparová Ludmila Pokladní-odborný referent, účetní 221 097 174 Vodičkova 18 022 ludmila.ryparova@praha1.cz FIN_OÚHČ
Ryšavá Dagmar Adm. a spisový pracovník, spisová služba 221 097 148 Vodičkova 18 117 dagmar.rysava@praha1.cz TAJ_POD
Rytychová Alice Asistentka 221 097 523 Vodičkova 18 602 alice.rytychova@praha1.cz KAS_PZOJ_SZASTA1
Řezáč František Referent osobních dokladů 221 097 559 Navrátilova 9 007 frantisek.rezac@praha1.cz OSA_OOD
Říha Miloslav Stavební technik 221 097 417 Vodičkova 18 531 miloslav.riha@praha1.cz OŽP
Sábová Stanislava Státoobčanská agenda 221 097 114 Vodičkova 18 113 stanislava.sabova@praha1.cz MAT_OSTO
Saler Jiří Zábory veř. prostr.-Malá Strana,Hradčany 221 097 339 Vodičkova 18 417 jiri.saler@praha1.cz DOP_ODK
Sedláčková Pavla Referent vidimace a legalizace 221 097 643 Vodičkova 18 028 pavla.sedlackova@praha1.cz OSA_OSI
Sellner Jiří, Ing. Pověř. vedením odd. správních deliktů 221 097 325 Vodičkova 9 1.patro jiri.sellner@praha1.cz DOP_OSD
Semerádová Ludmila Katastr Nové Město (část) 221 097 461 Vodičkova 18 404 ludmila.semeradova@praha1.cz OTMS_OBN
Serbusová Alena Asistentka 221 097 619 Vodičkova 18 612 alena.serbusova@praha1.cz KAS_PZOJ_SRAD2
Severová Jitka Domy ve spoluvlastnictví 221 097 322 Vodičkova 18 404 jitka.severova@praha1.cz OTMS_OBN
Schürrer Karel Investiční technik, zástupce ved. odd. 221 097 494 Jungmannova 7 přízemí karel.schurrer@praha1.cz STA_OIN
Silovská Lucie Matrika manželství M-Ž, reg. partnerství 221 097 248 Vodičkova 18 105 lucie.silovska@praha1.cz MAT_OM
Skála Zdeněk Referent 221 097 519 Vodičkova 18 128 zdenek.skala@praha1.cz TAJ_STAJ
Skřivanová Jana Správce daní a poplatků 221 097 413 Vodičkova 18 513 jana.skrivanova@praha1.cz FIN_OMP
Slabihoudek Marek Helpdesk 221 097 636 Vodičkova 18 127 marek.slabihoudek@praha1.cz OINF
Sladká Jana Referent reg.- žadatelé B, T, Ť, M 221 097 503 Vodičkova 18 323 jana.sladka@praha1.cz ŽIO_REG
Sluková Petra Referent 221 097 137 Vodičkova 18 401 petra.slukova@praha1.cz OTMS_OTP
Smékalová Marie, Ing. Ochrana zvířat, kontrola čistoty 221 097 246 Vodičkova 18 421 OŽP
Sodomková Petra, Bc. Referent správních činností 221 097 397 Vodičkova 32 2.patro petra.sodomkova@praha1.cz OSA_OSŘ
Solomonová Kristýna, Mgr. Ing. Vedoucí kontrolně správního oddělení 221 097 366 Vodičkova 18 326 kristyna.solomonova@praha1.cz ŽIO_OKS
Soukup Štěpán Vyjádření k projektové dokumentaci 221 097 347 Vodičkova 18 418 stepan.soukup@praha1.cz DOP_ODK
Souralová Jana Platová účetní 221 097 272 Vodičkova 18 225 jana.souralova@praha1.cz TAJ_PER
Straka Pavel, Ing. Dlouhodobé vjezdy na pěší zónu 221 097 798 Vodičkova 18 418 pavel.straka@praha1.cz DOP_ODK
Striegl Ondřej Referent - informatik 221 097 153 Vodičkova 18 123 ondrej.striegl@praha1.cz TAJ_HOS
Suchardová Jana, Ing. Referent správního řízení 221 097 309 Vodičkova 18 316 jana.suchardova@praha1.cz ŽIO_OKS
Sukup Miroslav Bezpečnostní referent 221 097 109 Vodičkova 18 128 miroslav.sukup@praha1.cz TAJ_PBŘ
Svobodová Petra Asistentka vedoucího odd. 221 097 205 Vodičkova 18 623 petra.svobodova@praha1.cz TAJ_OPR
Svojtková Vlasta, JUDr. Právník 221 097 691 Vodičkova 18 625 vlasta.svojtkova@praha1.cz TAJ_OPR
Šachová Jarmila Vedoucí prac. spisové služby 221 097 198 Vodičkova 18 223 jarmila.sachova@praha1.cz TAJ_PSS
Šárová Sylva, Ing. Vedoucí odd. sekretariát starosty 221 097 602 Vodičkova 18 701 sylva.sarova@praha1.cz KAS_SSTA
Šebesta Lubomír, Ing. Technik-stavař 221 097 203 Vodičkova 18 206 lubomir.sebesta@praha1.cz SÚ_OTE
Šibravová Tereza, Mgr. Právník 221 097 279 Vodičkova 18 621 tereza.sibravova@praha1.cz OTMS
Šimáček Jaroslav, Bc. Zpracovatel přestupků 221 097 333 Vodičkova 32 2.patro jaroslav.simacek@praha1.cz OSA_OSŘ
Šimáčková Andrea Referent osobních dokladů 221 097 227 Navrátilova 9 007 andrea.simackova@praha1.cz OSA_OOD
Šímová Michaela, Bc. DiS. Účetní 221 097 310 Vodičkova 18 519 michaela.simova@praha1.cz FIN_OFEČ
Šimurka Julius, Ing. Karty ZPS 221 097 179 Vodičkova 18 022 julius.simurka@praha1.cz DOP_ODK
Šmejkal Tomáš Prov. technik, koord. SVJ-kat. N. Město 221 097 557 Vodičkova 18 406 tomas.smejkal@praha1.cz OTMS_OTP
Šnajdrová Hana Účetní 221 097 430 Vodičkova 18 524 hana.snajdrova@praha1.cz FIN_OFEČ
Šťastná Simona Bezpečnostní pracovník 221 097 107 V Jámě 12 přízemí simona.stastna@praha1.cz TAJ_HOS
Štosová Markéta Státoobčanská agenda 221 097 138 Vodičkova 18 110 marketa.stosova@praha1.cz MAT_OSTO
Štursa Pavel, PhDr. Ing. Ekonom - rozpočtář 221 097 128 Vodičkova 9 1.patro pavel.stursa@praha1.cz KAS_OŠ
Šulc Viktor Bezpečnostní pracovník 221 097 107 V Jámě 12 přízemí viktor.sulc@praha1.cz TAJ_HOS
Šulcová Radka, Bc. Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 262 Vodičkova 18 318 radka.sulcova@praha1.cz ŽIO_OKS
Švelblová Jana Účetní 221 097 141 Vodičkova 18 522 jana.svelblova@praha1.cz FIN_OFEČ
Telínová Gabriela, Mgr. DiS. Sociální pracovnice 221 097 477 Vodičkova 18 305 gabriela.telinova@praha1.cz OSZ_OPD
Thímová Jitka Zpracovatel přestupků 221 097 223 Jungmannova 3 přízemí jitka.thimova@praha1.cz DSA
Tomanová Dana Spr. daní a poplatků-užívání veř. prostr 221 097 284 Vodičkova 18 510 dana.tomanova@praha1.cz FIN_OMP
Tomášková Markéta Referent - RMČ P1 221 097 233 Vodičkova 18 609 marketa.tomaskova@praha1.cz KAS_OVO
Tomek Zdeněk Zpracovatel přestupků 221 097 645 Vodičkova 32 2.patro zdenek.tomek@praha1.cz OSA_OSŘ
Tomíčková Zdeňka, Ing. Vedoucí odboru OTMS 221 097 474 Vodičkova 18 410 zdenka.tomickova@praha1.cz OTMS
Tondl Ondřej, Mgr. Manažer bezpečnosti inf. a provozu IT 221 097 711 Vodičkova 18 127 ondrej.tondl@praha1.cz OINF
Trampotová Jiřina, Bc. Referent reg.- žadatelé C, D, Ď 221 097 507 Vodičkova 18 319 jirina.trampotova@praha1.cz ŽIO_REG
Trávníčková Ludvika Referent správy nemovitostí 221 097 238 Vodičkova 18 628 ludvika.travnickova@praha1.cz OTMS_OSN
Trnavská Lenka Referent osobních dokladů 221 097 657 Navrátilova 9 004 lenka.trnavska@praha1.cz OSA_OOD
Trundová Eva, Ing.arch. Referent odd. územního řízení 221 097 522 Vodičkova 18 209 eva.trundova@praha1.cz SÚ_OÚŘ
Tryznová Jiřina Ekonom - rozpočtář 221 097 135 Vodičkova 18 413 jirina.tryznova@praha1.cz OTMS_OEK
Tureček Vratislav Kontrolor-stavař 221 097 642 Vodičkova 18 PASÁŽ vratislav.turecek@praha1.cz SÚ_OSŘ
Turečková Linda, Mgr. Právník 221 097 104 Vodičkova 18 626 linda.tureckova@praha1.cz TAJ_OPR
Turek Jan IT technik - operátor helpdesku 221 097 108 Vodičkova 18 127 jan.turek@praha1.cz OINF
Tymlová Věra Referent - vidimace a legalizace 221 097 363 Vodičkova 18 028 vera.tymlova@praha1.cz OSA_OSI
Ulrich Miroslav, Mgr. Referent-informatik,zástupce ved. odboru 221 097 124 Vodičkova 18 217 miroslav.ulrich@praha1.cz OINF
Urban Miloslav, Ing. Vedoucí odboru INF 221 097 110 Vodičkova 18 218 miloslav.urban@praha1.cz OINF
Urbánková Štěpánka Sociální pracovnice 221 097 436 Vodičkova 18 308 stepanka.urbankova@praha1.cz OSZ_OPD
Vacková Denisa, Bc. Krátkodobé vjezdy na pěší zónu 221 097 349 Vodičkova 18 416 denisa.vackova@praha1.cz DOP_ODK
Vacová Zuzana, Ing. Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 330 Vodičkova 18 zuzana.vacova@praha1.cz ŽIO_OKS
Vaculín Jakub, Mgr. Bc. Projektový manažer 221 097 741 Vodičkova 18 505 jakub.vaculin@praha1.cz KAS_OSROSMV
Vágenknecht Jan Referent - předzahrádky 221 097 373 Vodičkova 18 425 jan.vagenknecht@praha1.cz DOP_OKM
Valentová Naděžda Katastr Nové Město (část), výběr. řízení 221 097 535 Vodičkova 18 412 nada.valentova@praha1.cz OTMS_OBN
Valíčková Vladimíra, Mgr. Vedoucí odd. volených orgánů 221 097 487 Vodičkova 18 527 vladimira.valickova@praha1.cz KAS_OVO
Válková Martina, Bc. Veřejnosprávní kontrola 221 097 495 Vodičkova 18 525 martina.valkova@praha1.cz STA_OIA
Vančurová Jana Katastr Nové Město (část) 221 097 368 Vodičkova 18 405 jana.vancurova@praha1.cz OTMS_OBN
Vaněčková Vladimíra Pověř. zastupováním vedoucího IA 221 097 362 Vodičkova 18 526 vladimira.vaneckova@praha1.cz STA_OIA
Vaněk Petr, Mgr. Právník 221 097 376 Vodičkova 18 624 petr.vanek@praha1.cz TAJ_OPR
Váňová Hana, RNDr. Vedoucí odboru OŽP 221 097 231 Vodičkova 18 419 hana.vanova@praha1.cz OŽP
Varga Ladislav, Mgr. DiS. Koordinátor protidrog. pol. a bezdomov. 221 097 580 Vodičkova 18 312 ladislav.varga@praha1.cz OSZ_SOSZ
Vejrašková Veronika, Mgr. Referent správy nemovitostí 221 097 529 Vodičkova 18 617 veronika.vejraskova@praha1.cz OTMS_OSN
Vencová Michaela, Mgr. Bc. Vedoucí oddělení školství 221 097 132 Vodičkova 9 1.patro michaela.vencova@praha1.cz KAS_OŠ
Veselá Dědková Táňa, Ing. Referent správního řízení 221 097 652 Vodičkova 18 316 tana.dedkova@praha1.cz ŽIO_OKS
Víchová Věra, Ing. Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 307 Vodičkova 18 318 vera.vichova@praha1.cz ŽIO_OKS
Vitnerová Hana, Mgr. Vedoucí odd. péče o rodinu a děti 221 097 353 Vodičkova 18 305 hana.vitnerova@praha1.cz OSZ_OPD
Vladyka Jan, Mgr. Referent - kontrolor 221 097 170 Vodičkova 9 1.patro jan.vladyka@praha1.cz DOP_OSD
Vlčková Barbora, Mgr. Zpracovatel přestupků 221 097 126 Vodičkova 32 2.patro barbora.vlckova@praha1.cz OSA_OSŘ
Vodáková Eliška, Ing. arch. Referent odd. územního řízení 221 097 134 Vodičkova 18 220 eliska.vodakova@praha1.cz SÚ_OÚŘ
Vodičková Libuše Účetní 221 097 129 Vodičkova 18 519 libuse.vodickova@praha1.cz FIN_OFEČ
Vojtěchová Helena Archivář centrální spisovny 221 097 629 Vodičkova 18 063 helena.vojtechova@praha1.cz TAJ_PSS
Vojtíšková Denisa Zvl. matrika Brno,matr. dokl. do r. 1949 221 097 372 Vodičkova 18 102 denisa.vojtiskova@praha1.cz MAT_OM
Vojtíšková Pavlína Správce daní a poplatků-pokuty odborů 221 097 312 Vodičkova 18 512 pavlina.vojtiskova@praha1.cz FIN_OMP
Vokálková Miluše, Mgr. Sociální pracovnice 221 097 452 Vodičkova 18 314 miluse.vokalkova@praha1.cz OSZ_OSPS
Vondra Daniel, Bc. Referent správního řízení 221 097 301 Vodičkova 18 317 daniel.vondra@praha1.cz ŽIO_OKS
Vrabcová Lenka, Ing. Veřejnosprávní kontrola 221 097 464 Vodičkova 18 525 lenka.vrabcova@praha1.cz STA_OIA
Vránová Zuzana, Mgr. Právník 221 097 591 Vodičkova 18 625 zuzana.vranova@praha1.cz TAJ_OPR
Vrtišková Hana Vedoucí odd. místních příjmů 221 097 282 Vodičkova 18 511 hana.vrtiskova@praha1.cz FIN_OMP
Vrtišková Monika Pokladní-odborný referent, účetní 221 097 175 Vodičkova 18 022 monika.vrtiskova@praha1.cz FIN_OÚHČ
Vyčichlová Lucie, Bc. Sociální pracovnice 221 097 498 Vodičkova 18 308 lucie.vycichlova@praha1.cz OSZ_OPD
Vystrčilová Lenka Referent 221 097 1352 Vodičkova 18 310 lenka.vystrcilova@praha1.cz OSZ_OSPS
Vytlačilová Dana Zahradní architekt-kontrolor 221 097 411 Vodičkova 18 423 dana.vytlacilova@praha1.cz OŽP
Waigertová Ludmila Vedoucí odd. komerčních záborů 221 097 457 Vodičkova 18 426 ludmila.waigertova@praha1.cz DOP_OKM
Zacharieva Tatyana, Ing.arch. Vedoucí odd. územního řízení 221 097 323 Vodičkova 18 204 tatyana.zacharieva@praha1.cz SÚ_OÚŘ
Zajícová Jana, Bc. Referent správního řízení 221 097 204 Vodičkova 18 208 jana.zajicova@praha1.cz SÚ_SPR
Zelenka Bohuslav Vedoucí odd. správního řízení 221 097 202 Vodičkova 32 2.patro bohuslav.zelenka@praha1.cz OSA_OSŘ
Zelenka Martin, Bc. IT informatik - referent provozu IS 221 097 336 Vodičkova 18 127 martin.zelenka@praha1.cz OINF
Zemánková Monika Personalista - vzdělávání 221 097 551 Vodičkova 18 224 monika.zemankova@praha1.cz TAJ_PER
Zemanová Veronika Zpracovatel přestupků 221 097 154 Vodičkova 32 2.patro veronika.zemanova@praha1.cz OSA_OSŘ
Zimmermannová Jitka Státoobčanská agenda 221 097 425 Vodičkova 18 111 jitka.zimmermannova@praha1.cz MAT_OSTO
Zoufalá Blanka, Ing. Zahradní architekt-kontrolor 221 097 371 Vodičkova 18 423 blanka.zoufala@praha1.cz OŽP
Zouzalová Anna Ekonom-závazky SVJ 221 097 263 Vodičkova 18 413 anna.zouzalova@praha1.cz OTMS_OEK